LEASING AUTOBUSŮ PRO NAŠE KLIENTY

Našim klientům umožňujeme financování autobusů formou našeho vlastního finančního produktu IB leasing nebo prostřednictvím vybraných renomovaných leasingových společností. Leasing autobusů umožňuje rychlé a jednoduché pořízení vybraného autobusu s rozložením splátek na delší časové období.

Náš leasing autobusů vznikl jako přirozená reakce na chování velkých leasingových společností, které výrazně omezily nabídku leasingu pro starších autobusy.

Na Vámi vybraný autobus vypracujeme nezávaznou nabídku leasingu přímo na míru. Na počátku uhradíte pouze určenou akontaci, zbytek pak v postupných splátkách dle splátkového kalendáře. Při využití finančního našeho leasingu autobusu navíc získáte slevu z prodejní ceny autobusu, kterou Vám odečteme ihned při pořízení autobusu. Všechnu potřebnou administrativu, potřebnou pro leasing autobusu, vyřešíme ihned v našem prodejním centru v Kolíně.

 

PODKLADY PRO UZAVŘENÍ SMLOUVY PRO LEASING AUTOBUSU:

Fyzická osoba – podnikatel:
  • Živnostenský list nebo koncese.
  • Osvědčení o daňové registraci k DPH.
  • Občanský průkaz podnikatele.
  • Tři výpisy z běžného účtu za poslední 3 měsíce (vždy poslední výpis v měsíci).
  • Oficiální účetní výkazy (výkaz o majetku a závazcích, výkaz o příjmech a výdajích, přiznání k dani z příjmů) za uplynulé 2 roky a za poslední období běžného roku.
Právnická osoba:
  • Výpis z obchodního rejstříku maximálně 3 měsíce starý.
  • Osvědčení o daňové registraci k DPH.
  • Občanský průkaz statutárního zástupce.
  • Tři výpisy z běžného účtu za poslední 3 měsíce (vždy poslední výpis v měsíci).
  • Oficiální účetní výkazy (rozvaha, výkaz zisků a ztrát, přiznání k dani z příjmů) za uplynulé 2 roky a za poslední období běžného roku
 
POPTÁVKA NA KOUPI NEBO PRODEJ AUTOBUSU
POPTÁVKA ČIŠTĚNÍ FILTRU PEVNÝCH ČÁSTIC
PŘIHLÁSIT K ODBĚRU HTML BULLETINU INZERTBUS

PŘIHLÁSIT K ODBĚRU TIŠTĚNÉHO BULLETINU INZERTBUS