books

IB BOOKS

Společnost IB Group Czech Republic s.r.o. se rozhodla podpořit vydání ediční řady Zmizelé Kutné Hory historika umění PhDr. Aleše Pospíšila.


PhDr. Aleš Pospíšil

Historik umění a památkář, profesně se zabývající architektonickým a urbanistickým vývojem města Kutné Hory. Vystudoval dějiny umění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.
Od roku 1993 pracuje v památkové péči, 
od roku 2002 jako památkář pro město Kutná Hora a bývalý cisterciácký klášter v Sedlci.

Více na: http://www.zmizelakutnahora.cz/cs/